Ga naar de inhoud

Object Type Library (OTL)

De ontwikkeling van bibliotheken is in opmars. In de theorie van complexe systeemengineering wordt de term ObjectType Library (OTL) gebruikt. Een ObjectType Library (OTL) is een gestructureerde verzameling van objecttypen die binnen een bepaald domein of toepassing worden gebruikt. Elk objecttype binnen de bibliotheek definieert de eigenschappen, relaties en het gedrag van een bepaald type object in een gestandaardiseerde vorm. Een verdere uitbreiding op deze basisdefinitie is het toevoegen van eisen en verificaties aan elk object. Deze bibliotheken worden vaak gebruikt om consistentie te creëren en samenwerking te bevorderen.

Een degelijk opgebouwde organisatie is noodzakelijk voor het goed beheren en toepassen van een OTL. De inzet van tooling is een van de aspecten die cruciaal is voor succes. Tooling zorgt ervoor dat het geheel beheersbaar wordt en blijft. Naast technische en inhoudelijke kennis rondom de structuur van de OTL, is het essentieel om rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren. Tooling speelt een belangrijke rol bij het beheersbaar maken van dit alles en het faciliteren van het proces. In onze Datastorms-applicatie hebben we daarvoor bouwblokken ontwikkeld.

Een weergave van een mogelijk opbouw van systemen rondom OTL ontwikkeling en gebruik

Datastorms is het enige high-end semantische Graph platform die deze opbouw geïntegreerd en model based aanbiedt.

Hoe helpen onze Datastorms bouwblokken om gestructureerd te komen van een object geörienteerde OTL (zonder eisen) naar een object + eis georiënteerde OTL?

OTL
We komen situaties tegen waarin de OTL al wordt opgebouwd in een applicatie zoals TopTeam of Laces. Hoe kun je dan de volgende stap zetten richting een bibliotheek met eisen of direct naar een project? Met het geavanceerde Datastorms API-bouwblok of de RDF/Turtle-converter van Datastorms kan dit eenvoudig worden gerealiseerd. Na deze eerste stap kan er gekozen worden om deze praktische data, waarvan wel de complexe structuur behouden blijft, te exporteren naar een andere applicatie (2) of deze als input te gebruiken voor de volgende stap: de bibliotheek of het project (1).

Datastorms Converter maakt data praktisch

Bibliotheek
Het Connector-bouwblok zorgt ervoor dat de bibliotheek real-time kan communiceren met een of meerdere projecten. Welke data real-time wordt aangeboden aan de projecten of daarin wordt doorgevoerd, is instelbaar.

De Workflow-functie automatiseert werkprocessen, variërend van het automatisch wijzigen van statussen tot het versturen van e-mails met het verzoek om een voorgestelde wijzigingen te reviewen.

Het analyseren van verschillende baselines en het beoordelen van de impact van wijzigingen op lopende projecten is allemaal zichtbaar in zowel de bibliotheek als in de projecten. Onze rapportage– en dashboard-bouwblokken zijn hierbij enorm functioneel.

In deze bibliotheek kunnen ook toevoegingen worden gedaan aan de OTL. Denk hierbij aan het specifiek toevoegen van objecten en eisen die relevant zijn voor de context van de eigen organisatie.

Project
Zodra de basis van de data en de OTL-definitie, dan wel een complete bibliotheek, is gelegd, kunnen in een of meer projecten de vruchten worden geplukt van de extra inzet (zoals dit vaak wordt ervaren). De projecten hoeven maar een enkele keer opgebouwd te worden en kunnen vervolgens als template, sjabloon worden bijgewerkt voor alle projecten die aan dit template gekoppeld zijn.

Wat zijn zoal de voordelen van het werken met een bibliotheek? We noemen een paar voorbeelden die we in de praktijk hebben gezien:
1. Een project kan snel opstarten op basis van de kennis die uit de bibliotheek overgenomen kan worden. Omdat deze kennis al integraal kloppend is, kan het project hierdoor een vliegende start maken. Dit vergt minder capaciteit van de betrokken Technisch manager om te achterhalen welke data hij nu aangeleverd krijgt.
2. Op basis van de OTL kan het project zelfstandig verder ontwikkelen en projectspecifieke eisen toevoegen.
3. Omdat het project vertrekt vanuit dezelfde structuur als de bibliotheek, namelijk de OTL, is de basis voor de Lerende Organisatie gelijk al gelegd. Wijzigingen aan de bibliotheek, aanpassingen in het project, ze zijn gelijk inzichtelijk. Daarnaast kunnen verbeteringen via deze structuur vanuit de projecten teruggeleverd worden aan de bibliotheek.
4. Contractvorming richting Opdrachtnemers is consistent over de projecten heen, omdat allen gebruik maken van dezelfde OTL als basis. Dit levert voorspelbaardere contracten op, waardoor er minder vragen zijn en er scherpere aanbiedingen geleverd kunnen worden.
5. Data uitwisseling met Opdrachtnemers is eenvoudiger af te stemmen: elk project werkt op dezelfde manier met dezelfde structuur.
6. Innovaties zijn eenvoudiger te integreren, omdat door de duidelijke structuur sneller te controleren is of deze passen binnen de kaders zoals vastgesteld in de OTL. Wanneer de innovatie eenmaal een plek heeft in de bibliotheek, staat deze gelijk ter beschikking voor alle projecten.
7. Wanneer de eisen ook gekoppeld zijn aan de eigenschappen van de Objecttypen, dan is het ook mogelijk om werkelijk te gaan automatiseren. De data is dan niet alleen door mensen leesbaar, maar ook computers kunnen deze dan begrijpen. Dit maakt dat kostbare tijd van technische mensen kan gaan naar de creatieve uitdagingen, en de tijdrovende taken door de computer uitgevoerd kunnen worden.

Uiteraard is deze lijst nog verder uit te breiden. Standaard kan er gebruik gemaakt worden van het GIS-bouwblok. Ook kan er gekoppeld worden met document management systemen (Sharepoint) om de bewijsdocumenten gekoppeld te hebben aan bijvoorbeeld de verificaties.

Als er een basis bibliotheek met OTL staat, kunnen ook nog koppelingen met andere Bibliotheken (omgeving, risico’s en vergunningen) worden overwogen.
De belangrijkste Infra Systems Engineering processen zijn reeds uitgewerkt in het standaard sjabloon dat Datastorms heeft ontwikkeld op basis van 20+ jaar ervaring met deze processen. Zie hiervoor ons project Infra SE-sjabloon.

Ben je geïnteresseerd om bovenstaande innovatie ook door te voeren in jouw organisatie? Neem contact op met onze experts om de mogelijkheden te bespreken.