Ga naar de inhoud

Releases

Welkom bij onze Releases Pagina

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en verbeteringen aan onze software. We blijven werken aan het leveren van een hoogwaardig product en het luisteren naar de feedback van onze gebruikers. Vanaf de release van september 2023 vind je hier een lijst met recente releases, elk met bijbehorende release notes in de vorm van factsheets. Deze release notes bevatten gedetailleerde informatie over nieuwe functies, bugfixes en andere verbeteringen.

We moedigen je aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste updates en om de volledige details van elke release te verkennen. We zijn altijd bezig met het verbeteren van onze software om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen, en we hopen dat deze pagina je helpt om het meeste uit onze producten te halen.

Release notes Mei 2024 (2024-03)

Release notes April 2024 (2024-02)

Release notes Januari 2024 (2024-01)

Release notes December (2) 2023 (2023-12)

Release notes December 2023 (2023-11)

Release notes November 2023 (2023-10)

Release notes Herfst 2023 (2023-9)